Stigande priser

Mellan augusti och september steg priserna i producentledet med 0,7 procent, priserna är dock fortfarande en dryg procent lägre än för samma månad för ett år sedan. I månadstakt steg priserna på … [Read more...]

Minskad efterfrågan för den svenska industrin

Orderingången till den svenska industrin fortsätter att minska även under maj månad. Minskningen under maj - i säsongrensade tal – var 2,6 procent jämfört med föregående månad. Vid en jämförelse … [Read more...]