Finansdepartementet så utvecklas ekonomin

Enligt Finansdepartementet så bedömer man att tillväxten förväntas bli låg 2013 för att sedan gradvis öka de närmaste åren. Under nästa år bedöms både exporten och investeringarna öka igen och bidrar … [Read more...]