Tillväxtanalys: Statens stöd till näringslivet 2011 – 49 miljarder kr

Tillväxtanalys har undersökt statens finansstöd till näringslivet för år 2011. Rapporten tar upp hur stödet utvecklats sett ut över tid och om finansstödet delats ut i enlighet med EU-kraven på … [Read more...]