Stilindex: Nedgång i oktober 2013

Stilindex (tidigare Blixtindex) mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser månadsvis. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en … [Read more...]