Ökande försäljningsvolym i detaljhandeln

Under februari månad 2013 ökade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 3,5 procent i relation till samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköp med 5,3 … [Read more...]