Koncentrerad FoU inom IT-, fordons-, optik-, el- och läkemedelsindustrin

2011 investerade svenska näringslivet drygt 80 miljarder kronor varav hälften kom från läkemedelsföretagen, fordonsindustrin, optik-, el- och datorindustrin. FoU-intensiteten var högst i … [Read more...]

Forskning och utveckling (FoU) i siffror

FoU-andelen i Sverige i jämförelse med övriga EU är förhållandevis hög, enligt SCB. Under år 2011 var de svenska insatserna för FoU 118 miljarder kr. Det är 3,4 miljarder kr med än under 2009.  Det … [Read more...]