Stark utveckling i detaljhandeln

En studie utförd av HUI Research visar att försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 4,5 procent november 2013 jämfört med november förra året. Ökningen stod sällanköpshandeln förpå 6,6%. Under … [Read more...]

Tillväxt i detaljhandeln

Den svenska detaljhandeln fortsätter att visa på positiva siffror. Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 1,6 procent i september 2013 i jämförelse med september 2012. Stig Björne Av … [Read more...]

Ökad försäljning i detaljhandeln

SCB och HUI Research visade nyligen upp siffror för försäljningsvolymen inom detaljhandeln. Volymen ökade med 1,8% i mars jämfört med samma månad förr året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2% och … [Read more...]

Stig Björne: Detaljhandeln i december 2012

December 2012 ökade försäljningsvolymen med 2,5% i jämförelse med samma månad 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,6%. Det visar nya data från HUI Research och … [Read more...]