Bättre för hushållen

SCB har analyserat den ekonomiska utvecklingen för Sveriges hushåll. Den ekonomiska standarden under 2000-talet har ökat med 42%. Under 2000-talet har hushållens ekonomi förbättrats. Det är dock inte … [Read more...]

Boprisindikatorn

SEB:s senaste version av sin Boprisindikator (januari) pekar på en mindre positiv syn på bostadsmarknadens utveckling från hushållen. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49. Stig … [Read more...]

Stig Björne: Hushållen konsumerar mindre

Under sommarmånaderna juni och juli 2013 minskade hushållens konsumtion med 1,4 procent (rensat för säsong). Sett över tre månader från maj till juli var ökningen en halv procent (säsongrensat) i … [Read more...]

Hushållen har fått större resurser – men skillnaderna ökar

Statistiska Centralbyrån har presenterat en analys av hur den ekonomiska utvecklingen sett ut för de svenska hushållen sedan år 1999. Analysen visar att den ekonomiska utvecklingen och därmed … [Read more...]