Hushållens lån

Tillväxten av bankernas lån till hushållen var drygt 5% i januari 2014 samma som i december 2013. I slutet av januari var hushållens lån hos banker drygt 2,9 miljarder. Ökningen i jämförelse med … [Read more...]

Utlåningen fortsätter öka

Något som gör finansminister Anders Borg och riksbankschefen Stefan Ingves bekymrad är de svenska bolånen. Dels för att den totala lånebördan är hög i relation till BNP och dels för att den har … [Read more...]

Statisiska centralbyrån om hushållens lån och bankernas utlåning

SCB:s senaste rapport (sep) visar att hushållens lån ligger på en årlig tillväxttakt på 4,5%, en minskning på 0,1% i jämförelse med augusti 2012. I september 2011 var tillväxttakten 5,8% och hade en … [Read more...]