Ännu lägre inflation i mars

Fortsatt låg inflation i den svenska ekonomin presenterar SCB nya inflationssiffror. Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2 … [Read more...]

Fortsatt låg inflation i februari

Inflationen i den svenska ekonomin var låg under februari. Mellan januari-februari 2014 steg KPI med i genomsnitt 0,4%. 2013 samma period var månadsförändringen också 0,4% Prishöjningar på … [Read more...]

Ingen inflation

SCB har presenterat låga inflationssiffror för Sveriges ekonomi. Inflationstakten uppgick till ‑0,2% i januari 2014, en minskning sedan december 2013 då den var 0,1%. Sett på årsbasis så är det … [Read more...]

Fortsatt låg inflation

Inflationen i den svenska ekonomin mätt som förändring i Konsumentprisindex (KPI) den senaste tolvmånadersperioden uppgick till -0,1 procent (negativ alltså) i juni månad. I jämförelse med månaden … [Read more...]

Ingen inflation mätt i KPI

Takten på den svenska inflationen, mätt som förändring av Konsumentprisindex under de senaste 12 månaderna, var minus en 0,5%  i april 2013, vilket var nedgång sedan mars då den var 0%. Inflationen i … [Read more...]

Fortsatt låg inflation (för maj 2013)

Den svenska inflationen uppgick till -0,2 procent under maj månad 2013. Trots minustecknet före så är det en uppgång sedan april då den var -0,5 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI … [Read more...]

Mer deflation – den svenska inflationen minskar

SCB. Sänkta priser på hemelektronik bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Lägre priser på möbler och hushållstextilier bidrog tillsammans nedåt med 0,2 procentenheter. Det som påverkat inflationen … [Read more...]

Stig Björne: Tillfällig deflation i ekonomin

SCB:s senaste siffror för inflationen i Sverige visar att inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8% i november. Sedan november har inflationen minskat. Perioden oktober - november … [Read more...]