Inkomsterna ökar snabbt för svenskarna

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Eurostat visar att inkomsterna i Sverige har ökat mer än genomsnittet i andra länder inom EU. Den tillgängliga medianinkomsten har med andra ord ökat … [Read more...]

Eurostat: Inkomsterna i Sverige ökar jämfört med EU-snittet

Europeiska Statistikbyrån (Eurostat) har kommit med en rapport om hur inkomstförhållandena har förändrats i de Europeiska länderna. Sverige har haft en stark utveckling. Under perioden 2005-2010 har … [Read more...]