Slutliga inkomster och skatter för 2012

SCB:s data över de slutliga inkomsterna och skatterna för 2012 visar att under 2012 så låg medianinkomster på knappt 280 000 en ökning med 2,2%. Medianinkomsten har ökat med 20% under de senaste 12 … [Read more...]