OECD: Sverige i täten på innovationsarbete

Sverige är en av världens främsta innovationsländer enligt Vinnova. Konkurrensen är dock omfattande. Sverige måste agera långsiktigt och strategiskt. Vi måste satsa på förnyelse och attraktivitet för … [Read more...]

Tillväxtverket fokuserar på svenska innovationer fram till 2013

Under 2012 och 2013 kommer verket att presentera resultat inom fyra olika teman som berör: innovativa miljöer, kapital, tillgänglighet/infrastruktur samt miljödriven … [Read more...]