Koldioxidutsläppen ökar inte i Sverige

SCB har analyserat koldioxidutsläppen i Sverige. Utsläppen har samvarierat med utvecklingen av BNP, men 1993-2013 har sambandet brutits och utsläppen ligger ganska stilla trots att ekonomin … [Read more...]