Konjunkturinstitutet ser ”ljuset”

Myndigheten Konjunkturinstitutet har presenterat sin indikator för utvecklingen i svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin.  Stig … [Read more...]

Handelskammaren: konjunkturen i Stockholm mattas av

I Stockholms län mattas konjunkturen av, det visar en Konjunkturbarometern för kvartal 2 2012 från Stockholms Handelskammare. Sammantaget tycks Handelskammarens konjunkturrapport peka på att Stockholm … [Read more...]

Konjunkturinstitutet ser optimism bland hushållen

Konjunkturbarometern tittar närmare på företagens och hushållens uppfattning av ekonomin. Rapporten ges ut varje månad av Konjunkturinstitutet. Barometern består av: "Konjunkturbarometern Företag" och … [Read more...]