Konjunkturen i Stockholm

Stockholm går bättre. Handelskammaren har nyligen i mars presenterat sin konjunkturbarometer över utvecklingen i länet. Konjunkturen i huvudstadens län fortsatte att stärkas fjärde kvartalet … [Read more...]

Konjunkturindikatorn: Stockholm går bättre

Näringslivet i Stockholms län går allt bättre visar den senaste undersökningen av konjunkturindikatorn från Stockholms Handelskammare. Byggkonjunkturen utvecklas svagt, men visar ändå på en viss … [Read more...]

Tillväxtbloggen – Konjunkturen försämras i Stockholm

Stockholms Handelskammare bedömer i en rapport att konjunkturen bromsar in. Konjunkturindikatorn går från 7 till 3 under tredje kvartalet 2012. IT-branschen har den lägsta noteringen sedan 2002, året … [Read more...]

Handelskammaren: konjunkturen i Stockholm mattas av

I Stockholms län mattas konjunkturen av, det visar en Konjunkturbarometern för kvartal 2 2012 från Stockholms Handelskammare. Sammantaget tycks Handelskammarens konjunkturrapport peka på att Stockholm … [Read more...]