Tillväxtanalys: Fler konkurser 2013

2013 ökade företagskonkurserna med drygt 3% i jämförelse med 2012 enligt Tillväxtanalys. Totalt begärdes ca 7 700 företag konkurs.  Antal anställda som drabbades var cirka26 000 personer. Det var … [Read more...]

Ökning av antalet konkurser

Tillväxtanalys presenterade nyligen helårsstatistiken för 2012 på konkurser och offentliga ackord. Under förra året fattade Tingsrätterna beslut om 7737 konkurser av vilka 7 471 rörde företag … [Read more...]

Siffror från Tillväxtanalys – Konkurser 2012

Siffror från Tillväxtanalys visar att under december månad 2012 försattes 588 företag i konkurs (inkluderat enskilda näringsidkare) jämfört med 620 företag under december 2011, en minskning med 5 … [Read more...]

Tillväxtanalys: Konkurserna ökar – ytterligare tecken på avmattning i ekonomin

I oktober 2012 gick 687 företag inklusive enskilda firmor i konkurs, en ökning med 14% i jämförelse med föregående år samma månad. I oktober 2011 gick 605 företag i "kk" visar statistik från … [Read more...]

Konkurser i augusti 2012

I augusti månad 2012 gick 506 företag i konkurs, inklusive enskilda firmor,  jämfört med 435 företag samma månad augusti år 2011. Det var en  ökning med 16%. Antalet anställda i företag i konkurs … [Read more...]