Stig Björne: Hushållen konsumerar mindre

Under sommarmånaderna juni och juli 2013 minskade hushållens konsumtion med 1,4 procent (rensat för säsong). Sett över tre månader från maj till juli var ökningen en halv procent (säsongrensat) i … [Read more...]