Konvergenskriterierna: Offentliga sektorns finansiella sparande negativt

SCB har publicerat den svenska offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier 2012. Den offentliga sektorns finansiella sparande hade ett negativt sparande om 18 … [Read more...]