Bättre för restaurangbranschen februari 2014

Det fortsätter att gå bra för restaurangsektorn i Sverige. Den senaste statistiken visar att restaurangernas försäljningsvolym ökade med hela 4,4 procent under februari 2014 i jämförelse med februari … [Read more...]

Ingen inflation mätt i KPI

Takten på den svenska inflationen, mätt som förändring av Konsumentprisindex under de senaste 12 månaderna, var minus en 0,5%  i april 2013, vilket var nedgång sedan mars då den var 0%. Inflationen i … [Read more...]

Mer deflation – den svenska inflationen minskar

SCB. Sänkta priser på hemelektronik bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Lägre priser på möbler och hushållstextilier bidrog tillsammans nedåt med 0,2 procentenheter. Det som påverkat inflationen … [Read more...]

Priserna står stilla – Inflationstakten noll

Den svenska inflationen är lägre än på mycket länge. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,0 procent i januari. Inflationstakten, förändringen i KPI var 0% de senaste 12 … [Read more...]