Ökad tillväxttakt för lån

Hushållens lån hos MFI (monetära finansinstitut bland annat banker och bostadsinstitut) var under juli 2013 till 2 841 miljarder kronor. I jämförelse med juli 2012 så är det en ökning med nära 130 … [Read more...]

Utlåningen fortsätter öka

Något som gör finansminister Anders Borg och riksbankschefen Stefan Ingves bekymrad är de svenska bolånen. Dels för att den totala lånebördan är hög i relation till BNP och dels för att den har … [Read more...]

Statisiska centralbyrån om hushållens lån och bankernas utlåning

SCB:s senaste rapport (sep) visar att hushållens lån ligger på en årlig tillväxttakt på 4,5%, en minskning på 0,1% i jämförelse med augusti 2012. I september 2011 var tillväxttakten 5,8% och hade en … [Read more...]