Konjunkturindikatorn: Stockholm går bättre

Näringslivet i Stockholms län går allt bättre visar den senaste undersökningen av konjunkturindikatorn från Stockholms Handelskammare. Byggkonjunkturen utvecklas svagt, men visar ändå på en viss … [Read more...]

Näringslivet ökar takten

Under juni 2013 så ökade produktionen inom det svenska näringslivet med en halv procentenhet i jämförelse med maj, rensat för säsongseffekter. I jämförelse med juni förra året minskade emellertid … [Read more...]

Stig Björne: Lägre produktion inom näringslivet

Under april 2013 så minskade produktionen inom det svenska näringslivet med en dryg procent (1,2) i jämförelse med mars och korrigerat för säsongseffekter. I jämförelse med samma månad förra året … [Read more...]

Ökad produktion inom näringslivet

I februari 2013 ökade produktionen i näringslivet med 1,1% jämfört med januari. Alla delsektorer bidrog till uppgången.  Jämfört med perioden december-februari, och närmast föregående … [Read more...]