Tillväxtanalys om Nyföretagarcentrum – Hjälper rådgivning?

Tillväxtanalys har gjort en utvärdering av rådgivningsinsatserna från Nyföretagarcentrum och frågan var helt enkelt, hjälper rådgivning? Slutsatsen blev att Nyföretagarcentrums rådgivning har … [Read more...]