SEB:s bedömning

Även SEB har kommit med en bedömning av den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Man menar att USA står inför en starkt ökande BNP på runt 3,5 procent under åren 2014-2015. Stig Björne Man menar … [Read more...]

OECD ser ljus i mörkret?

OECD påvisar att de ledande indikatorerna i USA och UK fortsätter peka mot stabilare tillväxt. Tecknen på en vändpunkt i Kina och Indien är mer påtagliga än föregående månad. Euroområdets ledande … [Read more...]

OECD: Sverige i täten på innovationsarbete

Sverige är en av världens främsta innovationsländer enligt Vinnova. Konkurrensen är dock omfattande. Sverige måste agera långsiktigt och strategiskt. Vi måste satsa på förnyelse och attraktivitet för … [Read more...]