Ökad turism

Antalet övernattningar i Sverige ökade under sommaren 2013 efter två i rad med minskande sommarturism. Ökningen uppgår till 1,4 procent i jämförelse med 2012. Ökningen var störst under juni, men även … [Read more...]