Kommunal översiktsplanering som tillväxthinder?

Tillväxtanalys fick regeringens uppdrag att analysera möjligheter och problem med att använda fysisk planering som verktyg för lokalt- och regionalt tillväxtarbete. En särskilt viktig infallsvinkel … [Read more...]