Stigande priser

Mellan augusti och september steg priserna i producentledet med 0,7 procent, priserna är dock fortfarande en dryg procent lägre än för samma månad för ett år sedan. I månadstakt steg priserna på … [Read more...]