Konjunkturinstitutets prognos

Konjunkturinstitutets prognos för Sverige de kommande åren är mycket dyster. Konjunkturen försvagades och svensk BNP föll 4:e kvartalet 2012. Negativ utveckling i omvärlden dämpar både efterfrågan på … [Read more...]