Större överskott än väntat

Den svenska staten hade ovanligt goda affärer under september 2013. Statens betalningar visade ett överskott om inte mindre än drygt 28 miljarder kronor. Detta till skillnad från ett prognostiserat … [Read more...]

Riksgälden om svenska statsskulden

Riksgälden har redovisat ny statistik kring statens affärer. Statistiken visar att statens betalningar i december 2012 resulterade i ett lägre underskott än beräknat, men statsskuldens andel av BNP är … [Read more...]