Tillväxtanalys: Privat riskkapital vill helst ej satsa på Cleantech

Tillväxtanalys skriver i en rapport med målet att ta fram kunskap om förutsättningar och hinder för riskkapitalinvesteringar inom ”Cleantech”, att segmentet har svårt att attrahera in … [Read more...]

12 regionala riskkapitalfonder i Sverige

Under flera år har Sverige haft tillgång till EU-pengar i olika regionala riskkapitalfonder.  Svenska nationella och regionala medel (offentligt finansierade) tillsammans med strukturfondspengar från … [Read more...]