Stig Björne: Detaljhandeln i december 2012

December 2012 ökade försäljningsvolymen med 2,5% i jämförelse med samma månad 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,6%. Det visar nya data från HUI Research och … [Read more...]