Högre bostadspriser?

Att priserna på bostäder har ökat kan nog inte ha undgått någon. SEB:s senaste undersökning av ”Boprisindikatorn” pekar på att synen på bostadsmarknaden blir alltmer positiv vilket betyder att fler … [Read more...]

SEB:s bedömning

Även SEB har kommit med en bedömning av den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Man menar att USA står inför en starkt ökande BNP på runt 3,5 procent under åren 2014-2015. Stig Björne Man menar … [Read more...]

Har konjunkturen vänt?

Handelsbankens senaste prognos för läget i svensk ekonomi under 2013 visar att det inte ser helt nattsvart ut i vare sig Handelsbankens eller SEB:s prognoser över utvecklingen i Sverige. Att kronan … [Read more...]

Stockholmsbörsen – Rivstart på börsåret

Stockholmsbörsen började starkt på den första börsdagen. Börsen gick upp med 2,2%. Orsaken var lättnad över att USA inte föll över budgetstupet med konsekvenser. Den amerikanska kompromissen är inte … [Read more...]

SEB:s A-aktie rekyl uppåt de senaste två veckorna

Nu har SEB:s A-aktie haft en rekyl uppåt de senaste två veckorna. Upp från lägstanivån 32 kr upp till ca 38 kr - nästan 20% uppåt alltså. Senast aktien låg på 32 kr var senhösten 2008 (på väg ned) och … [Read more...]