Erik Penser Bank: rekordartad tillväxt 2014

Sverige gör ett tillväxtlyft i världsklass 2013. Kan bli 3,3%. Det tror Sven-Arne Svensson som är chefekonom på Erik Penser Bank. Erik Penser Bank bedömer att tillväxten blir 3,3% 2013 jämfört med … [Read more...]