Vad SKB Näringslivsutveckling kan göra för ditt företag

SKB Näringslivsutveckling bistår företagare och entreprenörer med att utveckla sin verksamhet i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Vår affärsidé är att stödja tillväxt och utveckling – även … [Read more...]

SKB Näringslivsutveckling

SKB Nu är ett dotterbolag till Svensk Kärnbränslehantering AB och SKB Nu bildades som en del av Mervärdesavtalet – en överenskommelse mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars … [Read more...]