SCB: Sveriges ”Småorter” blir fler

Ny statistik från SCB har kommit om tätorter i Sverige och antalet småorter. Vad är då en småort? Definitionen på småort är en ”sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan … [Read more...]