Sverige – bäst enligt Social Progress Index?

Ett nytt alternativt jämförelseindex - Social Progress Index - har placerat Sverige som nummer ett i världen. Det nya indexet och mäter sociala faktorer som mäter levnadsstandard.  Statistiken … [Read more...]