Industriproduktionen minskar

Ny statistik från SCB visar att produktionen inom industrin minskat med 1,3% i november 2012 jmf med oktober 2012 (säsongskorrigerat). Den ekonomiska avmattningen i landet märks i statistiken. Sedan … [Read more...]