30-timmarsvecka? – Statistik över svenskarnas arbetsvanor

Statistiska Centralbyrån har presenteras statistik över svenskarnas arbetsvanor. Av de som räknas som sysselsatta var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden 30,6 timmar per vecka. Stig … [Read more...]

Sveriges bruttonationalprodukt sid 1

Statistiska Centralbyrån har presenterat regionalräkenskaperna för år 2010 i form av bruttoregionalprodukten på länsnivå. Frågan är hur mycket de olika länen bidrar till Sveriges bruttonationalprodukt … [Read more...]

Inkomsterna ökar snabbt för svenskarna

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Eurostat visar att inkomsterna i Sverige har ökat mer än genomsnittet i andra länder inom EU. Den tillgängliga medianinkomsten har med andra ord ökat … [Read more...]

Statistiska Centralbyrån: Fler äldre jobbar mer

Statistiska Centralbyråns (SCB:s) analys om arbetsdeltagande bland äldre, över 65 år, pekar på att en större del av befolkningen fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Sedan början av 2000-talet … [Read more...]

SCB:s rapport om hur vi jobbar i Sverige

Statistiska Centralbyråns rapport (SCB) om arbetstiden avhandlar hur mycket vi jobbar i Sverige i jämförelse med andra EU-länder. SCB pekar på att när man jämför medelarbetstiden bland sysselsatta … [Read more...]

Nya BNP-siffror från Statistiska Centralbyrån

Den 14 september kom SCB:s senaste siffror för Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Siffrorna visar en ökning med 1,3% 2:a kvartalet 2012 i jämförelse med samma kvartal år 2011. Säsongrensad och … [Read more...]

Anställda vid universitet och högskolor – Statistiska Centralbyrån

Statistiska Centralbyrån har analyserat antalet anställda vid Sveriges universitet och högskolor. SCB:s rapport visar att antalet anställda vid universitet och högskolor utgör drygt 25% av all statlig … [Read more...]

Sverige fortsätter växa

Statistiska Centralbyrån har presenterat befolkningsstatistik för första halvåret år 2012. Statistiken visar på en fortsatt stabil ökning av befolkningen. Sverige har nu en befolkning som överskirder … [Read more...]

Sverige fortsätter växa

Statistiska Centralbyrån har presenterat befolkningsstatistik för första halvåret år 2012. Statistiken visar på en fortsatt stabil ökning av befolkningen. Sverige har nu en befolkning som överskirder … [Read more...]

SCB om Sysselsättningsbördan 2030

Statistiska Centralbyrån har kommit med en ny rapport "Sysselsättningsbördan 2030  - kan dagens försörjningsbörda bibehållas?". SCB pekar på stora utmaningar för det svenska samhället. SCB menar … [Read more...]