SOU 2010:81 – Ny regional indelning eller inte?

Slutbetänkande för SOU 2010:81 har redovisats och huvuduppdraget avser den statliga regionala förvaltningen. I SOU:n pekar man på att utvecklingen av den statliga förvaltningen lett till att … [Read more...]