Bankerna lånar i utländska certifikat – Den svenska statsskulden krymper lågsamt

SCB. Det svenska skuldberget i räntebärande värdepapper var i slutet av juli 5951 miljarder kr, en minskning på 37 miljarder kr jämfört med föregående månad. Orsaken är en mindre kronförstärkning i … [Read more...]

Riksgälden om svenska statsskulden

Riksgälden har redovisat ny statistik kring statens affärer. Statistiken visar att statens betalningar i december 2012 resulterade i ett lägre underskott än beräknat, men statsskuldens andel av BNP är … [Read more...]