Nordic Outlook – Ekonomin visar styrka

Svenska Enskilda Bankens Nordic Outlook visar en solid bild av den ekonomiska utvecklingen för Sverige. Ekonomin visar styrka, starkare arbetsmarknad och positiva hushåll, men fortsatt tufft för … [Read more...]

BNP – Tillväxten i den svenska ekonomin återhämtad

Andra kvartalet i år steg BNP med 0,7% säsongrensad och jämförd med kvartalet innan, vilket var en oförändrad tillväxttakt från första kvartalet. Siffrorna kommer från SCB, "Sveriges ekonomi – … [Read more...]

SCB: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar

Sveriges ekonomi har 2012 visat en bra tillväxt jämfört med ett svagare fjärde kvartal förra året. Tillväxten har avstannat i Europa men Sverige har bra motståndskraft. Låg varuimport innebar att … [Read more...]

Regeringen satsar på jobb, vägar och forskning

Regeringen satsar i budgeten för år 2013 summan 23 miljarder kr och 2014 ytterligare 27 miljarder kr för att stimulera tillväxten, enligt finansministern. Pengarna ska användas för att få bort … [Read more...]