Arbetsmarknaden stabiliseras?

Under hösten har varslen om uppsägningar varit uppmärksammande i olika sammanhang. Inte minst mot bakgrund av att nivån på varslen kan förebåda hur arbetslösheten kan komma att utvecklas. Därefter … [Read more...]

Företagsklimatet

Den första delen i den årliga undersökningen från Svenskt Näringsliv har publicerats. Denna första del omfattar enkätsvar från Svenskt Näringslivs medlemmar i Sveriges kommuner. Generellt kan sägas … [Read more...]

Vad SKB Näringslivsutveckling kan göra för ditt företag

SKB Näringslivsutveckling bistår företagare och entreprenörer med att utveckla sin verksamhet i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Vår affärsidé är att stödja tillväxt och utveckling – även … [Read more...]

Kapitalförsörjning i mindre företag

Det finns många bilder av situationen vad gäller kapitalförsörjning för mindre och medelstora företag. En del menar att det är förhållandevis lätt att låna från banker men att det är brist på … [Read more...]