Tillväxtbloggen – Konjunkturen försämras i Stockholm

Stockholms Handelskammare bedömer i en rapport att konjunkturen bromsar in. Konjunkturindikatorn går från 7 till 3 under tredje kvartalet 2012. IT-branschen har den lägsta noteringen sedan 2002, året … [Read more...]