Stockholmsbörsen

SvD har studerat Stockholmsbörsens utveckling över ett flera årtionden Stockholmsbörsen närmar sig i början på 2014 ”all-time-high” igen efter föregående topp från i juli 2007. SvD skriver om de … [Read more...]

Stockholmsbörsen 2013

Stockholmsbörsen har haft en lång och förhållandevis kraftig uppgång under 2013. Innan år kan summeras ser det ut som att uppgången landar på mer än 20 procent. Detta efter ett 2012 som också var ett … [Read more...]

Konjunkturinstitutet ser ”ljuset”

Myndigheten Konjunkturinstitutet har presenterat sin indikator för utvecklingen i svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin.  Stig … [Read more...]

Stockholmsbörsen – Rivstart på börsåret

Stockholmsbörsen började starkt på den första börsdagen. Börsen gick upp med 2,2%. Orsaken var lättnad över att USA inte föll över budgetstupet med konsekvenser. Den amerikanska kompromissen är inte … [Read more...]

Stockholmsbörsen 2013?

Hur kommer Stockholmsbörsen att utvecklas 2013? Nordeas chefsstrateg Henrik Lundin har presenterat sin syn på frågan och han tror att det blir ett intressant börsår. Lundin pekar dock på det stora … [Read more...]

Stig Björne: Så gick Stockholmsbörsen 2012

Börsåret 2012 var ganska svajigt. Stockholmsbörsen steg först till runt 15% för att sedan falla tillbaka till runt -2% under sommaren. Slutligen landade den på en uppgång om ca 14%. En av dem som … [Read more...]