Exporten 2013

2013 fanns det inga muntra siffror för den svenska exporten till utlandet. Totalt sett sjönk den svenska varuexporten med 7% samtidigt som varuimporten minskade med 6%. Totalt uppgick värdet av … [Read more...]

Svensk export: Priset på järnmalm stiger

Svensk järnmalm är en viktig exportprodukt. LKAB och uppstickaren Northland Resources och andra nya gruvbolag kan glädjas åt en ökad efterfrågan. Järnmalmspriserna har de senaste månaderna haft den … [Read more...]