Kraftig ökning av taxeringsvärden i Sverige

Taxeringsvärden har ökat kraftigt i Sverige 2012. Ökningen av småhus var 12% och fritidshus 13%. Detta beror förmodligen på att fastighetsskatten numera är maximerad till runt 6000 kr per år. Stig … [Read more...]