Tillväxt i detaljhandeln

Den svenska detaljhandeln fortsätter att visa på positiva siffror. Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 1,6 procent i september 2013 i jämförelse med september 2012. Stig Björne Av … [Read more...]

Nordea spår vändpunkt

Nordea har presenterat sin senaste rapport om utvecklingen i ekonomin i Sverige och omvärlden. Nordea menar att Sverige har passerat ”den ekonomiska botten”. Man pekar generellt på att de akuta … [Read more...]

Erik Penser Bank: rekordartad tillväxt 2014

Sverige gör ett tillväxtlyft i världsklass 2013. Kan bli 3,3%. Det tror Sven-Arne Svensson som är chefekonom på Erik Penser Bank. Erik Penser Bank bedömer att tillväxten blir 3,3% 2013 jämfört med … [Read more...]

Tillväxten stabil i jämförelse med de flesta EU-länderna

Tillväxten i den svenska ekonomi förhölls sig fortsatt stabil i jämförelse med de flesta EU-länderna under inledningen av året. BNP minskade i flera av euroområdets ledande ekonomier, däribland … [Read more...]

Minskad aktivitet och tillväxt i ekonomin

Konjunkturinstitutets nya siffror visar att tillväxt och aktivitet i den svenska ekonomin minskat 2 enheter i maj 2013. Orsaken är att indikatorerna för både tillverkningsindustri och hushåll har gått … [Read more...]

BNP-tillväxten avtog 2012

Den svenska tillväxten mattades under 2012 och var svagare än åren innan. För helåret 2012 var tillväxten 0,8 procent.  Fjärde kvartalet var den svenska BNP-tillväxten oförändrad, säsongrensad och … [Read more...]

OECD ser ljus i mörkret?

OECD påvisar att de ledande indikatorerna i USA och UK fortsätter peka mot stabilare tillväxt. Tecknen på en vändpunkt i Kina och Indien är mer påtagliga än föregående månad. Euroområdets ledande … [Read more...]