Tillväxtanalys: Fler konkurser 2013

2013 ökade företagskonkurserna med drygt 3% i jämförelse med 2012 enligt Tillväxtanalys. Totalt begärdes ca 7 700 företag konkurs.  Antal anställda som drabbades var cirka26 000 personer. Det var … [Read more...]

Tillväxtanalys: Översikt av regional utveckling 2013

Myndigheten Tillväxtanalys har presenterat den årligt återkommande rapporten om regional tillväxt. Regional tillväxt 2013 – en rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges regioner. Stig … [Read more...]

Tillväxtanalys: Utlandsägda företag ökar

Ägandet av svenska företag från utlandet det s k ”Utlandsägandet” ökar något vad gäller antal företag och antalet anställda. Det visar en årlig utredning från Tillväxtanalys. Stig … [Read more...]

Kommunal översiktsplanering som tillväxthinder?

Tillväxtanalys fick regeringens uppdrag att analysera möjligheter och problem med att använda fysisk planering som verktyg för lokalt- och regionalt tillväxtarbete. En särskilt viktig infallsvinkel … [Read more...]

Siffror från Tillväxtanalys – Konkurser 2012

Siffror från Tillväxtanalys visar att under december månad 2012 försattes 588 företag i konkurs (inkluderat enskilda näringsidkare) jämfört med 620 företag under december 2011, en minskning med 5 … [Read more...]

Tillväxtanalys: Statens stöd till näringslivet 2011 – 49 miljarder kr

Tillväxtanalys har undersökt statens finansstöd till näringslivet för år 2011. Rapporten tar upp hur stödet utvecklats sett ut över tid och om finansstödet delats ut i enlighet med EU-kraven på … [Read more...]

Tillväxtanalys: Konkurserna ökar – ytterligare tecken på avmattning i ekonomin

I oktober 2012 gick 687 företag inklusive enskilda firmor i konkurs, en ökning med 14% i jämförelse med föregående år samma månad. I oktober 2011 gick 605 företag i "kk" visar statistik från … [Read more...]

Tillväxtanalys: Privat riskkapital vill helst ej satsa på Cleantech

Tillväxtanalys skriver i en rapport med målet att ta fram kunskap om förutsättningar och hinder för riskkapitalinvesteringar inom ”Cleantech”, att segmentet har svårt att attrahera in … [Read more...]

Tillväxtanalys om Nyföretagarcentrum – Hjälper rådgivning?

Tillväxtanalys har gjort en utvärdering av rådgivningsinsatserna från Nyföretagarcentrum och frågan var helt enkelt, hjälper rådgivning? Slutsatsen blev att Nyföretagarcentrums rådgivning har … [Read more...]