Tillväxtverket: Turismen ökar

Tillväxtverket rapporterar att turismen i Sverige växer trots att ekonomin i Europa är svag. Antalet övernattningar ökade med drygt 2%. Mest ökade övernattningar från besökare utanför Europa, men … [Read more...]

Ökad turism

Antalet övernattningar i Sverige ökade under sommaren 2013 efter två i rad med minskande sommarturism. Ökningen uppgår till 1,4 procent i jämförelse med 2012. Ökningen var störst under juni, men även … [Read more...]

Tillväxtverket: IBIS – Gränsundersökningen om den svenska besöksnäringen

Tillväxtverket svara för statistiken om turismen och den svenska besöksnäringen. En del av underlaget är IBIS, en undersökning som bygger på cirka 20 000 intervjuer med utländska besökare när de … [Read more...]

Turismen i Sverige 2012

Tillväxtverkets nya siffror för 2012 visar att besökarna från Väst- och Sydeuropa minskade under 2012 medan besökarna från ”längre bort” har ökat med nära sex procent i jämförelse med 2011. Totalt … [Read more...]

Kapitalförsörjning i mindre företag

Det finns många bilder av situationen vad gäller kapitalförsörjning för mindre och medelstora företag. En del menar att det är förhållandevis lätt att låna från banker men att det är brist på … [Read more...]

Tillväxtverket: Regionala företagsstöd

Tillväxtanalys presenterade en ny rapport som sammanställer tidigare utvärderingar på de regionala företagsstöden. I rapporten ”En samlad utvärdering av de regionala företagsstöden” har man … [Read more...]

Apotekens tillgänglighet i Sverige

Ny rapport från Tillväxtverket handlar om apotekens tillgänglighet i landet. Myndigheten har haft Regeringens förtroende att följa upp den geografiska tillgängligheten till receptbelagda och … [Read more...]

Svenska företag vill ha tillväxt men gillar inte myndighetsbyråkratin

Tillväxtverkets rapport ”Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag” visar att viljan att växa är stor bland svenska företag. Men många företag klagar på att de upplever att lagar och … [Read more...]

Tillväxtverket ser stabil utveckling för turism och besöksnäring

Tillväxtverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för den officiella turiststatistiken och informerar om turismens utveckling i Sverige. Myndigheten är också ansvarig för besöksnäringsfrågor och … [Read more...]

12 regionala riskkapitalfonder i Sverige

Under flera år har Sverige haft tillgång till EU-pengar i olika regionala riskkapitalfonder.  Svenska nationella och regionala medel (offentligt finansierade) tillsammans med strukturfondspengar från … [Read more...]

Produktutveckling av varor och tjänster i små företag

Tillväxtverket (tidigare NUTEK) driver sedan 2005 ”Produktutveckling av varor och tjänster i små företag” som handlar om produktutveckling av varor och tjänster i små företag. Utvecklingsprogrammet … [Read more...]

Tillväxtverket fokuserar på svenska innovationer fram till 2013

Under 2012 och 2013 kommer verket att presentera resultat inom fyra olika teman som berör: innovativa miljöer, kapital, tillgänglighet/infrastruktur samt miljödriven … [Read more...]

Gränsundersökning IBIS om inkommande turism

Undersökningen IBIS 2011 handlar om turismen som kommer till Sverige. Undersökningen startade 1 januari 2011. Den genomförs av myndigheten Tillväxtverket som kontinuerligt samlar information om … [Read more...]