Stig Björne: Minskad tjänsteproduktion under juni

Under juni minskade tjänsteproduktionen i Sverige något - 0,2 procent i jämförelse med juni 2012. För tremånadersperioden april-juni minskade produktionen med 0,9 procent, säsongrensat, jämfört med … [Read more...]

Ökad produktion inom tjänstesektorn

Under mars 2013 ökade den svenska tjänsteproduktionen med 0,5% jämfört med samma månad året innan. Branscher som tillväxte mest var; nöje, kultur och fritid med drygt 6%. Andra branscher som ökade på … [Read more...]

Ökning av tjänsteproduktionen

Produktionen av tjänster i Sverige steg med drygt två procent under februari 2013 i jämförelse med februari 2012. Sett till fast priser och kalenderkorrigerat har produktionen av tjänster inom … [Read more...]

Stig Björne: Tjänstesektorn visar på positiv utveckling

I december 2012 ökade tjänsteproduktionen med 2,2 procent i jämförelse med samma månad föregående år. Den del av tjänstesektorn som ökade produktionen mest är telekommunikation, som är en stor och … [Read more...]